StopGirls

Paranoies del K1

ordenació ascendent
CTR Wishu wishu. (Us ho guix-ho)
TMC Vai a pagar lo de cap d'any(Dia de la quina).
PRG Va, anem de farra.
JPF Un bitllet per Calella (A l'estació de Calella).
PRG Tu tambe estas enxufat amb aixo de la kokaina???
ETG Tot moble usat coixeja.
PFS Tot el nautic s'ha indundat.
TMC Tot el bitllet sense tren.
FSB Sospito de mi mateix
PRG Si, vinga, Guerra, Gerra!!! Que jo porto la falç!!!!
JPF Se el que faig pero no se perque ho faig.
AFS S'ha comprat el cotxe a Girona per no portar la E.
XRT Perque no vas venir ahir al concert d'ARS MORTEM? Calella és lleig.
JPF Pero hi hauran porteries???
FSB No em suicido perque em robarieu les 20 duros que porto a la butxaca.
IAR N'hi ha que tenen amics.
XRT M'en vaig a sopar que m'estic pixant.
MRT La tinc tan gran que no s'em aixeca.
FSB La meva gossa tembé ho fa.
AGT Hem d'anar a Holanda... Guarres!! Guarres!!
ETG Fusta amb fusta no ratlla.
JPF És aquest el tren?
AFS Crec que si, pero suposo que no.
AFS Com si fosis guapa.
BAR Boga, Boga!!!
AVI Boa, Boa!!!
JPF Ay premiooo??
PFS A velocitat constant, l'acceleració és igual a 1m/s².
LTS 180 graus és una linea recta.